สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำเดือนเมษายน 2566

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

จำนวนชั่วโมงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม

ลงทะเบียน

การเขียนโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) (Online) 18-2232 ชั่วโมง1,500 บาทคลิก
การออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation รุ่นที่ 1 (On-Site)19-2121 ชั่วโมง1,500 บาทคลิก
ศิลปะการจัดการห้องพักตามสมัยนิยม (On-Site)19-2118 ชั่วโมง2,500 บาทคลิก

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

จำนวนชั่วโมงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม

ลงทะเบียน

งานประดิษฐ์ผ้าห่มโดยใช้เทคนิคการต่อผ้าแบบแอพพลิเก้ (On-Site)9-1228 ชั่วโมง3,900 บาทคลิก
การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework 9.0 (Online)9-1332 ชั่วโมง1,500 บาทคลิก
ศาสตร์พระราชา (ภาษาอังกฤษ) : King’s Philosophy (On-Site)10-1221 ชั่วโมง1,500 บาทคลิก
การเพิ่มมูลค่าผลกระเทียมสู่การค้าเชิงพาณิชย์ (On-Site)18-2018 ชั่วโมง1,900 บาทคลิก

 

หมายเหตุ

  1. วันและเวลาการจัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://forms.office.com/r/xkR1d6XX1u
  3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)” เลขที่บัญชี 062-3-11828-2 และส่งสลิปการโอนเงินไปยัง ildr.cmru@cmru.ac.th หรือแชท Facebook : https://web.facebook.com/ildr.cmru/
  4. ท่านสามารถสอบถามสถานะการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 1265 1144 (อนุพงค์ บัวเงิน)
  5. กรณีที่จำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดหลักสูตร และมหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว