สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2567-03-29-ildr-2
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำเสนอการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบคำขอและคุณส...
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมทรัพย์สินท...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน ออกบริการวิชาการสาธิตการสร้างหน...

ข่าววิจัย

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค สังกัด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน   ได้รับอนุมัติการจดแจ้งข้อมูลลิขส...

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

No data was found

ข่าวกิจกรรม

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยในปีพุทธศักราช 2567...

Web Link

AY1G-2022-03-04
AY1G-2022-03-04
Q5Lj-2022-03-04
F5Ks-2022-03-04
A4SA-2022-03-04
A4SA-2022-03-04
A4SA-2022-03-04
A4SA-2022-03-04
A4SA-2022-03-04
A4SA-2022-03-04