สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าววิจัย

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค สังกัด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน   ได้รับอนุมัติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ จำนวน 2 ผลงาน  ...
 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน   ได้รับอนุมัติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน ง...

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล”

หมวดหมู่ข่าว