สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000