สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันข้าวเฮงาะเลอทิญ เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร...
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน ออกบริการวิชาการสาธิตการสร้างหนอนแมลงวันลาย (Black soldier fly) เพื่อใช้กำจัดเศษวัสดุทางการเกษตร และถ่ายทอดการใ...
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย พร้อมด้วยนางนันทนา พรมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง พระคุณเจ้าวัดบ้านใหม่ดอนตัน ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมี นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เด็กและเยา...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ และนางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บร...

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล”

หมวดหมู่ข่าว