สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ไม่พบข้อมูล

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ทับทิม เป็งมล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิงพื้นที่ “เมืองแปงโมเดล”

หมวดหมู่ข่าว