สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมเติมฝันเพื่อการศึกษา ✨✨
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและจัดตั้งคลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการประชาชนและพระสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
📍 กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนร่วมทำบุญ
✨ การเริ่มต้น เพื่อคนแม่ฮ่องสอนที่จะมีคณะพยาบาลศาสตร์ที่ช่วยดูแลคนในท้องถิ่นให้มีการดูแลรักษายามเจ็บป่วย มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ✨ “Good health and Well-being” ✨
✨✨✨ ขอให้บุญที่ท่านได้ร่วมสร้าง ส่งผลให้ มีสุขภาพดี มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง 🙏🏻

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว