สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 จำนวนรวม 11 อัตรา 

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว