สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

📣 ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
สังกัด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 🎉
⏩️ ได้รับอนุมัติการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท ศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ จำนวน 2 ผลงาน
🎯 ชื่อผลงาน “กราฟแม่เหล็กแปลผลส่วนสูง เด็กชาย 6-14 ปี” และ “กราฟแม่เหล็กแปลผลส่วนสูง เด็กหญิง 6-14 ปี”
✅️ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ศ3.004165 – ศ3.004166 ครับ 🥳🎉🤩
⚙️ สำหรับผู้สนใจขออนุญาตใช้สิทธิและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
☎️ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอบคุณครับ🙏
#ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #ipcmru

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว